Over Babbelz!

Missie en visie

Babbelz kinderopvanghotel slapend kindIeder mens, hoe jong ook, heeft zijn eigen kwaliteiten. Bij Babbelz! willen we kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar inspireren en stimuleren om zich te ontwikkelen in deze kwaliteiten. Voor iedere leeftijd bieden we de juiste aandacht en activiteiten op onze prachtige locatie in Smilde. Kindgericht, persoonlijk en flexibel zijn daarbij onze kernwaarden. We willen dit bereiken door middel van, deskundig en betrokken personeel, een goede accommodatie en het centraal stellen van kind en ouder.

Werkwijze

Kindgericht werken is bij ons één van de uitgangspunten. Kinderen hebben de behoefte om zich te ontwikkelen, nieuwe dingen te oefenen en trots te zijn op wat ze kunnen. Wij willen kinderen leren om op hun eigen benen te staan. We bieden ze uitdagende materialen en spelen in op hun initiatieven. Wij doen een stapje opzij om ze te laten oefenen, maar zijn altijd in de buurt om een oogje in het zeil te houden.

We moedigen ze aan, prijzen hun initiatieven en accepteren en waarderen hun oplossingen en ideeën. En we troosten ze als het even niet mee zit. We hebben oog voor respect en eigenheid van het kind. Het kind bepaalt zelf de inhoud en het tempo van zijn spel.